O nas

Za nami stoi doświadczenie

Nasza firma istnieje i aktywnie działa na rynku instalacji elektro-energetycznych od 1998 roku.

Łączymy zdobyte doświadczenie z szerokim zakresem usług i bogatym portfolio wykonanych obiektów. W naszej strukturze znajduje się następujące działy:

 • handlowy
 • projektowy
 • realizacji obiektów kubaturowych
 • realizacji obiektów liniowych nN, SN i WN
 • produkcji rozdzielnic nN i SN,
 • odnawialnych źródeł energii (PV, magazyny energii), 
 • automatyki i integracji systemowej,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • logistyki
 • HR i administracji
 • prawny 
1998
Na bazie istniejącego od 1993 roku biura projektowego powstaje BLAKS S.A. - przedsiębiorstwo świadczące usługi projektowe i realizacyjne
1999
Stosowanie pierwszego rozwiązania automatyki budynkowej EiB. Firma staje się liderem wdrażania tej technologii w realizowanych obiektach
2011
Pierwsze realizacje oparte o technologię LED
2014
Realizacja jednego z największych obiektów logistycznych - Amazon w Bielanach Wrocławskich
2015
Przekroczenie zatrudnienia na poziomie ponad 50 osób z czego ponad 30 pracowników to kadra inżynierska.
2016
W ramach pracowni projektowej powstaje samodzielny dział automatyki i integracji systemowej - co jest odpowiedzią na wzrost znaczenia tej technologii w obiektach naszych klientów
2017
Początek współpracy z Zalando, która zaowocuje w kolejnych latach wspólną budową 4 centrów (Gardno, Głuchów, Ameryka, Bydgoszcz)
2021
Nasz rozwój spowodował kolejny wzrost zatrudnienia, przekraczamy 100 zatrudnionych osób
2022
Start rozbudowy działu produkcji rozdzielnic elektrycznych nN i SN. Wspólnie z firmą Sarel rozpoczęcie prefabrykacji rozdzielnic SN w zakresie automatyki zabezpieczeniowej.
2023

Uzyskaliśmy Certyfikat Zarządzania Jakością który spełnia wymagania zgodnie z PN-EN ISO 9001:2015, Certyfikat,  Polityka SZJ

Nasi inżynierowie uzyskali dla Spółki Certyfikat ERR 223001 Systemów Sygnalizacji Pożarowej VDS przeszli celująco proces certyfikacji. Certyfikat obejmuje E4110122, E7220095 - Systemy Syganlizacji Pożarowej i Systemy sygnalizacji włamania i napadu Certyfikat

Realizacja największego obiektu logistycznego w Polsce w zakresie instalacji elektroenergetycznych, teletechnicznych, automatyki, BMS, PV, sieci zewnętrznych, rozdzielnic oraz instalacji zabezpieczenia pożarowego zgodnie z normą VDS.